Právo zásnubného prsteňa

Kto z vás pozná odpoveď na nasledovnú otázku, ktorá svojim charakterom pripomína trvalku: Má snúbenica zákonnú povinnosť vrátiť zásnubný prsteň snúbencovi pri zrušení zásnub?

Jednotlivé štáty sa v tejto veci zaraďujú do troch táborov. (Predpokladám, že prsteň dal budúci ženích neveste, avšak v zásade sú tieto pravidlá neutrálne z hľadiska pohlavia.)

1. Mnoho štátov predpokladá, že zásnubný prsteň je ako dar, pri ktorom sa počíta so sobášom, závislý na jeho realizácii. Ak je sobáš odvolaný, perspektívna nevesta musí vrátiť prsteň ženíchovi. Pozri napr. Carrol v. Curry (III. App. 2009). Pokiaľ viem, tak žiaden štát striktne nevyžaduje, aby ním po ňom hodila, avšak za daných okolností sa to považuje za pekné gesto.

2. Mnoho iných štátov predpokladá, že zásnubný prsteň je ako dar vo všeobecnosti závislý na uskutočnení sobáša, avšak, že nevesta musí prsteň vrátiť len ak je ona v prípade rozchodu „na vine“ a nie ženích. Pozri napr. Clippard v. Pfefferkorn (Mo. App. 2005). Čo v tomto prípade predstavuje „vinu“ nie je vo všeobecnosti vyjasnené; niektoré štáty sa zjavne zameriavajú len na to, kto zásnuby odvolal, zatiaľ čo iné skúmajú, či osoba, ktorá ich odvolala mala k tomu dostatočný dôvod (čo nastoľuje zjavné problémy).

3. Minimálne jeden štát, Montana, dochádza k záveru, že zásnubný prsteň je bezpodmienečný dar. Pozri Albinger v. Harris (2002).

Za väčšinové pravidlo sa občas považuje pravidlo 2, avšak nie je isté, či je to tak; v súčasnosti pravdepodobne prevláda pravidlo 1, alebo aspoň je to nerozhodne. Zdá sa, že pravidlo 3 ďaleko zaostáva.

Všetky tieto pravidlá majú iba implicitný charakter: Ak darca dá na začiatku jasne najavo, za akých podmienok prsteň dáva, potom je toto prioritné. Avšak takáto starostlivosť a precíznosť pravdepodobne podstatne zníži pravdepodobnosť toho, že sa sobáš naozaj uskutoční.

Pozn. prekl.: Nakoľko je zásnubný prsteň darom, vzťahujú sa naň u nás pravdepodobne ustanovenia Občianskeho zákonníka o darovacej zmluve, ktorá musí byť v písomnej forme. Slečny, ktoré dostali veľmi drahý prsteň by teda nemali zabúdať na to, že ústna zmluva nemá ani len hodnotu papiera, na ktorom bola koncipovaná.

prel. NM