-

Tento zváštny nadpis v sebe skrýva podstatu toho, o čom chcem hovoriť v tomto blogu.

Iste ste sa už v rámci svojej prekladateľskej praxe stretli so spojením „not applicable“, ktoré sa objavuje najmä v rôznych tlačivách.

Ak sa ho pokúšame preložiť do slovenčiny, napadajú nás rôzne kostrbaté alternatívy: „neaplikovateľné“, „neuplatní sa“, „nehodí sa“, či azda „nehodiace sa“, pričom z týchto alternatív sa mne osobne asi najlepšie pozdáva posledne menovaný výraz, v prípade ktorého však myseľ automaticky dopĺňa slovko "preškrtnite".

Iste existujú aj ďalšie možnosti, no intuícia mi vraví, že žiaden slovný preklad nebude príliš elegantný. Je to skrátka jeden z tých výrazov a spojení, ktoré sa stále vracajú ako deja vu a vy opakovane nie ste spokojný s alternatívami prekladu, ktoré máte naporúdzi.

Čo tak použiť neslovný preklad? Priznám sa, že táto otázka je tak trocha umelá, keďže prichádza až po osvietení, ktoré mi jedného pekného prekladateľského dňa prinieslo oveľa krajšie riešenie. V dokumente, ktorý som prekladal sa vyskytol riadok v tabuľke a ja som namiesto „not applicable“ použil v slovenskej verzii obyčajnú pomlčku. (Nehodiace sa preškrtnite. Čím? No napríklad pomlčkou! ) Teraz už iste chápete nadpis tohto textu; vhodnejší by sa asi ťažko hľadal.

Ako je dobre známe z učebníc o preklade, niektoré veci sa dajú v preklade vynechať; prečo by sa iné občas nedali nahradiť symbolom. Nakoniec, pomlčka je tiež len graféma a kto môže povedať, že je horšia ako nejaké plnotučné písmeno, čo dokonca ich reťazec? Lingvisti kódujú význam, tak ako programátori svoje rutiny. Dobrí programátori vedia, že každý program sa dá skrátiť aspoň o jeden príkaz. Sú azda prekladatelia horší ako majstri kódu? Určite nie, veď menej je vždy viac, najmä v dnešnom svete nadmiery informácií.

NM

P.S.: Autor blogu pevne dúfa, že slovné preklady „not applicable“ budú aj pre vás odteraz nie Banderas, ale -.